Logo
Locale
Anton Duerbeck Fruchtimport Engagement01

Odpowiedzialność korporacyjna

Angażujemy się w różne projekty w Niemczech oraz krajach pochodzenia naszych produktów i również przejmujemy część naszej odpowiedzialności społecznej. W tym kontekście skupiamy się na „Sustainable Development Goals” (SDG – cele zrównoważonego rozwoju) ONZ.

Cel nr 15 zrównoważonego rozwoju: Życie na lądzie
Chilijska firma Frutasol jest pierwszą chilijską firmą rolniczą, która otrzymała certyfikat zgodności z „ISO 50.001– Zarządzanie energią”. Ponadto firma Frutasol współpracuje z Anton Dürbeck GmbH przy projekcie „Sadzenie lasów gatunków chronionych” w regionie wokół Curico w Chile. Projekt rozpoczyna się na początku 2020 r. i ma trwać cztery lata.

We współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami dążymy do poprawy procesów produkcyjnych i logistycznych, przyczyniając się w ten sposób do efektywnego wykorzystania zasobów.

Anton Duerbeck Fruchtimport Qualitaetssicherung